PROPOZICE

 
 
TÉMA: Milujem a malujem LÉTO
 
TECHNIKA: libovolná
 
FORMÁT: libovolný
 
KATEGORIE :
    A – jednotlivci
    B – skupiny
 
POČET OBRÁZKŮ:
Počet obrázků na zařízení není omezen, obrázek na jednotlivce je možný jeden.
Každý jednotlivec se může účastnit obou kategorií.
 
Na zadní straně obrázku uveďte jméno, příjmení a věk dítěte a adresu DD.
 
UZÁVĚRKA:
Obrázky můžete zasílat do 20.10.2016, po tomto datu porota vybere nejlepší obrázky z každého zařízení.
 
Vyhlášení proběhne 8. 11. 2016 v MC Grand, jako součást programu taneční soutěže.
 
Kontaktní adresa:
Jana Ruszó, ( Milujem a malujem )
Vrbičany 102
Klobuky
273 74