Slánský VideoMagazín

03.10.2012 19:54

Krátkou reportáž o nás natočil Slánský VideoMagazín:

https://www.meuslany.cz/cs/mesto-slany/slansky-videomagazin/